Janiszew.net.pl

OSP Janiszew mistrzem gminy

Zespół seniorów OSP Janiszew po raz trzeci z rzędu zwyciężył w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Janiszewianie uczynili to w wielkim stylu, ustanawiając podczas dzisiejszego turnieju rozegranego na stadionie w Brudzewie nieoficjalny rekord powiatu tureckiego w ćwiczeniach bojowych - 32,16 s. Drugie miejsce dla OSP Brudzyń, zaś podium uzupełniła jednostka z Krwon. OSP Janiszew i OSP Brudzyń będą reprezentować gminę Brudzew podczas zawodów powiatowych 13 września w Tuliszkowie.

W skład zwycięskiej drużyny weszli: Konrad Zawadzki, Norbert Zawadzki, Robert Kaźmierczak, Robert Karski, Konrad Karski, Jakub Boczek, Marcin Bryński, Mariusz Klara i Jakub Dopierała.

W swojej kategorii wygrali również juniorzy młodsi, którzy pierwszym miejscem podzielili się z młodym adeptami pożarnictwa z OSP Janów.

Zebranie Sprawozdawcze OSP za rok 2014

W niedzielę 22 lutego 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewie za rok 2014. W zebraniu uczestniczyli licznie przybyli druhowie i druhny janiszewskiej jednostki oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem obrad zebrani chwilą ciszy uczcili druhów strażaków zmarłych w minionym roku. Podczas zebrania podsumowano miniony rok pod względem wykonanych prac technicznych, osiągnięć w zawodach sportowo-pożarniczych oraz spraw finansowych jednostki. Zarząd poddał pod głosowanie nowy plan finansowy oraz plan prac na rok 2015. Przewodniczący obradom dh Władysław Karski zwrócił uwagę, iż w 2016 roku jednostka będzie obchodzić jubileusz 100-lecia jej powstania. Zebrani zadecydowali, że obchody jubileuszu zostaną połączone ze świętem patrona strażaków św. Floriana. Podczas obrad poruszano także kwestię zakupu nowego samochodu dla jednostki oraz nabycia łąki przyległej do strażnicy.

Podczas zebrania druhowie z janiszewskiej jednostki zebrali również mnóstwo pochwał za wynik osiągnięty w zeszłorocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna otrzymała z tej okazju również pamiątkowy puchar za pobicie dotychczasowego rekordu w bojówce.

Korekta granic dekanatów diecezji włocławskiej

Zgodnie z dekretem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z 2 lutego 2015 roku, z początkiem miesiąca marca 2015 roku nastąpi zmiana struktury części dekanatów diecezji. Korekta administracyjna granic dotyczy m.in. parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie.

Zgodnie z reformą, mającą na celu wsparcie i usprawnienie działań duszpasterskich prowadzonych w obrębie dekanatów, dojdzie m.in. do rozwiązania dekanatów kolskiego I i kolskiego II oraz powołanie w ich miejsce dekanatów kolskiego i kościeleckiego, a także zmiana struktury innych dekanatów.

Wobec powyższego, od 1 marca 2015 roku parafia Janiszew wchodzić będzie w skład dekanatu kościeleckiego (pozostałe parafie tego dekanatu to: Kościelec, Białków Kościelny, Brudzew, Dobrów, Krzymów, Kuny, Wyszyna).

Wybory Rady Sołeckiej

W czwartek 15 stycznia 2015 odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2015-2019. Jedynym kandydatem na sołtysa był sprawujący ten urząd od 2007 roku Zdzisław Kaźmierczak, którego kandydaturę poparli wszyscy zebrani. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Marek Włodarczyk i Robert Karski. Podczas wyborów komisję skrutacyjną stanowiły panie Milena Jurek, Anna Kicińska i Lidia Karska.

Wybory samorządowe 2014

W niedzielę 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz na wójtów i burmistrzów. W wyniku głosowania poznaliśmy skład Rady Gminy Brudzew na kadencję 2014-2018.

Przedstawicielem sołectwa Janiszew w Radzie Gminy będzie - podobnie jak w kadencji minionej - Zdzisław Kaźmierczak, który był jedynym zgłoszonym kandydatem w wyborach.

Podobnie sytuacja wyglądała z wyborami wójta - jedynym kandydatem był Cezary Krasowski, który przez kolejną kadencję będzie sprawował swój urząd.

Bez powodzenia w wyborach do Rady Powiatu Tureckiego startował z kolei Władysław Karski. Co prawda uzyskane przez niego 537 głosów było drugim wynikiem w pięciomandatowym okręgu wyboczym nr 3 (Brudzew, Dobra, Przykona), jednak stosowana w wyborach do rad powiatów metoda D'Hondta faworyzowała w tym przypadku komitety a nie kandydatów, na których oddano więcej głosów.